Raportul avariilor

Termeni si conditii

Termeni si condiții

1. Definiții

2. Acceptarea expresa a Termenilor si Condițiilor

Prin utilizarea acestui Site, sunteți de acord cu acești Termeni si Condiții de utilizare. Accesul si utilizarea acestui Site sunt supuse următorilor Termeni si Condiții precum si tuturor legilor si regulamentelor aplicabile.
Accesând si utilizând Site-ul, acceptați, fără limitări sau calificări, acești Termeni si Condiții si luați la cunoștința ca orice alte acorduri intre Utilizator si Organizator sunt înlocuite prin prevederile prezenților Termeni si Condiții.
Daca nu sunteți de acord sau nu acceptați, fără limitări sau calificări, Termenii si Condițiile acestui Site, va rugam sa părăsiți acest Site.

3. Proprietatea asupra conținutului Site-ului

Site-ul si tot ceea ce cuprinde acesta, incluzând fără limitare toate textele si imaginile ("Conținut") sunt in proprietatea si sub dreptul de autor (copyright) al Operatorului cu excepția cazului in care nu este altfel specificat.
Orice conținut care consta într-o marca, logo, sau marca de serviciu reprezintă marca înregistrata sau neînregistrata a Operatorului sau a partenerilor acestuia.
Este strict interzisa utilizarea oricărui Conținut, fără permisiunea expresa a proprietarului conținutului.

4. Utilizarea Site-ului

Operatorul acorda permisiunea de a utiliza Site-ul in următoarele condiții:

5. Confidențialitate

Orice date cu caracter personal precum: numele, prenumele, adresa, numărul de telefon sau adresa de e-mail a dumneavoastră pe care o transmiteți pe Site prin posta electronica sau prin alta modalitate vor fi folosite in conformitate cu legislația si regulamentele puse in aplicare de statul Roman in acest sens.
Orice alt fel de comunicări sau materiale pe care le transmiteți pe acest Site vor fi considerate ca neconfidențiale si nu vor fi protejate de drepturi de proprietate intelectuala determinate.


6. Limitarea răspunderii Operatorului

Întregul conținut al acestui Site poate fi modificat si este pus la dispoziția “Utilizatorilor" așa cum se regăsește fără a se oferi nici o garanție de nici un fel, fie aceasta expresa sau implicita.
Responsabilitatea utilizarea acestui Site revine in totalitate Utilizatorului. Operatorul si societățile sale afiliate sau partenerii acestuia, funcționarii, directorii, agenții sau orice alta parte implicata in conceperea, producerea sau oferirea site-ului nu sunt răspunzătoare pentru daune directe sau indirecte, de orice natura, ce ar rezulta din sau in legătura cu utilizarea acestui site sau a conținutului sau.
Operatorul nu își asuma nici o responsabilitate si nu va fi răspunzător pentru nici o dauna sau viruși care ar putea sa infecteze computerul sau alte bunuri in urma accesării sau utilizării acestui Site de către Utilizatori.

7. Revizuirea Termenilor si Condițiilor

Operatorul poate, in orice moment si fără notificare prealabila, sa revizuiască Termenii si Condițiile Site-ului, inclusiv prin actualizarea acestora.
Utilizatorii sunt obligați sa respecte oricare si toate astfel de revizuiri motiv pentru care Utilizatorii trebuie sa viziteze pagina conținând Termenii si Condițiile de utilizare a Site-ului in mod periodic pentru a lua la cunoștința de Termenii si Condițiile de utilizare ale Site-ului in forma actualizata.
In situația in care Utilizatorii nu folosesc Site-ul cu respectarea prezenților Termeni si Condiții Operatorul va avea dreptul sa sisteze utilizarea de către Utilizatorii in cauza a Site-ului.
In situația in care Operatorul sistează utilizarea Site-ului pentru un Utilizator, acesta din urma are obligația sa înceteze orice utilizare a site-ului si sa distrugă orice copii făcute după orice parte a conținutului sau.

8. Legea aplicabila

Termenii si Condițiile menționate sunt guvernate de legislația aplicabila din Romania.

10. Instanțele competente

Instanțele competente din Romania vor avea jurisdicție exclusiva asupra oricăror si tuturor disputelor ce vor apărea din sau in legătura cu prevederile Termenilor si Condițiilor si/sau Conținutului Site-ului sau in cazul disputelor in care acești Termeni si Condiții si/sau acest Site vor fi considerate fapte relevante in cauza.